Pagbabalik

Wala nang silbi ang mga fraternity sa UP. Marahil ay ganito na ang kuru-kuro ng karamihan sa atin. Masasabing hindi patas, kundi man mali, ang ganitong pagtingin. Subalit kapag sinuring mabuti, may katwiran ang ganitong argumento. Ang halos isang siglong pag-iral ng mga fraternity sa Pamantasan ay nalambungan ng dugo ng di-iilang buhay na kinitil […]