Ang tipo kong pangulo

(Unang nalathala sa Tinig.com) Gusto ko ng isa pang totoong People Power president. Maluluklok siya hindi dahil sa pag-iimbot sa kapangyarihan at panlilinlang sa masang tumatayo para sa katotohanan at katarungan. Uupo siya nang walang mga kakuntsabang nangungumisyon at tutulong na makalamang siya ng mahigit isang milyon. Iluluklok siya ng lakas ng bayan sa pamamagitan […]