Categories
Pinoy Times

Kung saan ka masaya…

“Kung saan ka masaya, e ‘di suportahan ka ta.”

Ang sarap marinig ng linyang ito sa pinakabagong patalastas ng Philippine Long Distance and Telephone Co. (PLDT). Hindi lang dahil sa inspirasyong dulot ng mag-amang tauhan, kundi sa magandang imahe na nakikita tungkol sa kalagayan ng telecommunications sa ating bansa.

Nakaka-touch ‘yung pang-unawa na ipinakita ng ama sa anak. Maganda’t malinaw ang usapan ng dalawa kasi high tech na raw ang telecoms sa Pilipinas–at efficient daw ang PLDT.

Categories
Pinoy Times

Tinig ng Generation Txt

Kami ang Generation Txt. Malaya, masayahin, malikot, makulit, masipag, malakas, makabayan, matapang, may direksiyon, at may paninindigan.

Itinatatwa namin ang kanluraning konseptong Generation X pilit na ikinakabit sa amin ng pandaigdigang kulturang komersiyal. Ang GenXers ay sinasabing lito, malabo, walang direksiyon, palaasa ngunit mapaghimagsik.

Subalit rebelde rin naman kaming mga kasapi ng bagong salinlahi.

Categories
Pinoy Times

Sa Mendiola Maniningil

Noong gabi ng Nobyembre 14, habang papalayo mula sa libu-libong taong nagkakatipon sa Mendiola, unti-unting nilunod ng hangin ang mga tinig ng protesta na dati’y umaalingawngaw sa buong paligid.

Sa gitna ng kalsadang nababawasan na ng tao, nakaramdam ako ng munting pagkahilo dahil siguro sa halu-halong pagod, uhaw at gutom, o dahil sa nangangalahating stick ng sigarilyong mentol na noo’y may sindi at nakaipit sa aking mga daliri, (Hindi pa rin nabibigo ang yosi na bigyan ako ng matinding headrush sa tuwing–paminsan-minsan–ay tumutikim ako nito.)

Categories
Pinoy Times

Mga Junior Trapo

Ang mali raw na ginagawa ng matatanda ay ginagaya ng mga bata; at sa kanilang mga mata, ang mali ay nagiging tama.

Totoo nga ang kasabihang ito. Applicable ito sa kaso ng mga mambabatas sa Mababang Kapulungan at ng mga dating kasapi ng Sangguniang Mag-aaral o University Student Council (USC) ng Unibersidad ng Pilipinas, gayundin ng ibang kasapi sa mga fraternity sa UP.

Categories
Pinoy Times

Birthday ng Isang Kaibigang Pinaslang

Noong isang Linggo, pumunta kaming magkakaibigan sa isang salu-salo para sa birthday ng kabarkada naming taga-Las Piñas.

Kokonti lang kami, pero okay lang. Masarap ang mga pagkain. May music pang tumutugtog habang kumakain kami.

Masaya yung handaan. Masayang masaya nga sana. Pero may kulang.