Categories
Blog

EDSA sa US

Isa ako sa maraming Pilipinong nagpuyat noong Enero 20 para mapanood sa telebisyon at sa Internet ang inauguration ng ika-44 na pangulo ng Estados Unidos na si Barack Obama.

Ang unang naging laman ng mga balita bago pa man magsimula ang programa ay ang pagdagsa ng napakaraming tao sa US Capitol sa Washington, DC. Kahit napakalamig noong araw na iyon, isa hanggang dalawang milyon ang dumalo para saksihan ang inauguration.

Categories
Pinoy Gazette

Obama at People Power

US President-elect Barack Obama
US President-elect Barack Obama

Maging ang mga Pilipino ay todo ang naging pagbubunyi sa pagkakapanalo ni Barack Obama, ang magiging kaunaunahang Afro-American US president.

Natuwa ang maraming mga Pilipino — na ang buhay at kasaysayan ay di na yata maihihiwalay kailanman sa Amerika — sa pagkakapanalo ni Obama. Sa Internet, may mga Pinoy blogger na tuluy-tuloy ang pagsusulat tungkol sa US elections, iisipin mong rehistradong US voters sila.

Sabagay, pagbabago kasi ang pangako ni Obama. Gaya ng mga Kano, umaasa ang mga Pilipinong babaguhin ni Obama ang mga patakaran ng kanyang papalitan — si George W. Bush, na wari’y idolo ni Gloria Macapagal-Arroyo, ang pangulo ng Pilipinas.