Categories
Pinoy Gazette

Bagong umaga

Pagsikat ng Araw (Sunrise)

(Unang nalathala sa Tinig.com)

Maganda ang gising ko noong umaga pagkatapos ng eleksyon. Kaisa ako ng isang buong bayang wari’y sabay-sabay na naglabas ng isang mapagpalayang buntung-hininga matapos ang di-inaasahang kinalabasan ng halalan.

Sa kabila ng napakaraming mga pangambang dulot ng kawalang-tiwala sa mga nakaupong aliw na aliw sa kapangyarihan, nairaos din ang halalan. Pagsapit ng gabi, nasaksihan ko sa telebisyon ang mabilis na pagdating ng mga resulta ng botohan. Tuwang-tuwa ako na kahit sa bilangan ng boto man lang, wari’y ang pagiging first world ay ating natikman.

Categories
Pinoy Gazette

Koronang tinik

Ang reynang itim ay di yayao nang walang huling hirit; dilaw na prinsipe’y pinutungan muna ng koronang tinik!

Sa kabila ng malawakang pagtutol sa loob at labas ng legal community dahil sa mga usaping legal at ethical, nagtalaga si Gloria Arroyo ng bagong punong mahistrado ng Kataastaasang Hukuman — isa sa maraming midnight appointments niya. Ayon sa saligang batas, dalawang buwan bago ang halalang pampanguluhan ay bawal nang mag-appoint ang pangulo ng mga bagong opisyal, liban na lamang kung pansamantala lamang at lubhang kailangan.

Categories
Pinoy Gazette Tinig.com

Ang tipo kong pangulo

Si Senador Noynoy Aquino sa Catbalogan, Samar

(Unang nalathala sa Tinig.com)

Gusto ko ng isa pang totoong People Power president.

Maluluklok siya hindi dahil sa pag-iimbot sa kapangyarihan at panlilinlang sa masang tumatayo para sa katotohanan at katarungan. Uupo siya nang walang mga kakuntsabang nangungumisyon at tutulong na makalamang siya ng mahigit isang milyon.

Iluluklok siya ng lakas ng bayan sa pamamagitan ng bayanihan. Kusang-loob siyang susuportahan ng mga mamamayan di dahil sa makukuhang pansariling pakinabang, kundi dahil sa paniniwala sa kanyang kabutihang loob at katapatan. Iboboto siya dahil naghahatid siya ng pag-asang muling sisikat ang araw, ang bansa’y babangon, at ang bagong Pilipinas ay ating masisilayan. Magiging inspirasyon siyang magbabalik ng tiwala nating mga Pilipino sa ating sarili.

Categories
Pinoy Gazette

Pangalan at pangako

Senador Noynoy Aquino
Si Senador Noynoy Aquino sa Pangasinan. (Senate website)

Patuloy na nangunguna sa surveys si Senador Noynoy Aquino, kandidato sa pagkapangulo ng Partido Liberal. Sa pinakahuling survey ng SWS, muling lumaki ang lamang ni Noynoy sa kanyang pangunahing katunggali na si Senador Manny Villar ng Partido Nacionalista.

Nakatungtong ang kampanya ni Noynoy sa pamana at pangalan ng mga magulang niyang bayani ng demokrasya: sina Ninoy at Cory. Kontra-corruption at kontra-Gloria rin ang inilalako niyang linya.

Categories
Blog

NoyPi

Nasaksihan natin sa nakalipas na ilang taon ang malawakang pagpapakita ng pagmamalaki sa ating pagka-Pilipino. Maaaring makatulong ang kampanya ni Senador Noynoy Aquino sa pagpapatuloy sa magandang pangyayaring ito.

Nauso ang mga kasuotang may disenyong Pinoy at nagpapahayag at yumayakap sa ating pambansang pagkakakilanlan. Naging mabenta ang mga damit na may limbag ng bandila at mapa ng Pilipinas at mukha ng ating mga bayani. Lalo pa itong umigting nang pumanaw si Francis Magalona, na nagtaguyod ng makabayang musika. Laging ubos ang stock ng clothing brand niyang 3 Stars & A Sun.