Categories
Pinoy Gazette

Pitong Pinoy

Yahoo! Philippines Pitong Pinoy

Bago sumapit ang Araw ng mga Bayani, pitong Pilipinong maituturing na mga bayani sa makabagong panahon ang pinarangalan ng Yahoo! Philippines. Kinilala sila dahil sa kanilang mahalaga at patuloy na ambag sa lipunan. Mula sa daan-daang mga mungkahi mula sa mga mambabasa, narito ang mga napili ng Yahoo! para maging pinakaunang Pitong Pinoy: